โปรโมชั่นใหม่มาแล้ว!! Click


แจ้งสมาชิกเรื่อง”การปรับส่วนลดต่ออายุ2015″ คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ติดตามภาพบรรกาศงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องวันขึ้นปีใหม่2558  ได้ที่ “ คลิก“เพื่อชมภาพ


10441303_830360487021126_4858637931619539818_n open March 3, 2015 click


The Racquet Club เปิดรับสมัครงานจำนวน 3 ตำแหน่งดังนี้:

1. เจ้าหน้าท่ีควบคุมงานก่อสร้าง – โยธา จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง – งานระบบ จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเอกสาร   จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สามารถชมภาพงาน  The Racquet Club Junior Tournament 2014 เพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


Court Reservations #5, #6, and #7

Every day after 12:00 Noon,if there are no group or individual classes scheduled , then courts 5,6, and 7 will be available for call in reservations like courts 1, 3, & 4.

สนามเทนนิส 5,6,7 จัดไว้สำหรับการเรียนการสอนแบบเดี่ยและแบบกลุ่ม  หากสมาชิกต้องการใช้สนามเทนนิส 5,6,7 ในช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สามารถโทรศัพท์จองคอร์ทได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.


ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป  การบริหารจัดการการเรียนการสอน เทนนิส แบดมินตันและว่ายน้ำ จะเป็นการดำเนินการโดยสโมสรร่วมกับครูผู้สอน สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เคานเตอร์สมาชิกค่ะ

 •  The Racquet Club เปิดรับสมัครพนักงานนวด 1 ตำแหน่งดังนี้:รายละเอียดงาน
  - ให้บริการนวดเท้า นวดไทย นวดน้ำมันอโรม่า นวดลดไขมันให้แก่ลูกค้า รายละเอียดเพิ่มเติม http://rqclub.appspot.com/job/พนักงานนวด

 • Racquet Club Members

  you

   


  Please be informed:

  As of March 1, 2013 we will be requesting all members to show their membership bcard at the check – in counter prior to using the facilities. Your co-operation is much appreciated.


  แจ้งเพื่อทราบ:

  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป สมาชิกทุกท่านต้องแสดงบัตรสมาชิกก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง

   

 • The Racquet Club เปิดรับสมัครงานจำนวน 3 ตำแหน่งดังนี้:

  1. เจ้าหน้าท่ีควบคุมงานก่อสร้าง – โยธา จำนวน 1 อัตรา

   

  2. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง – งานระบบ จำนวน 1 อัตรา

   

  อัตราเงินเดือน 11,000 – 20,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

   

  รายละเอียดงาน

  ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธา และด้านงานระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบ ติดตามการแก้ไขแบบให้ สอดคล้องกับงานท่ีก่อสร้าง ตรวจรับงานและจัดทาข้อมูลเพื่อใช้ในการทำรายงานต่าง ๆ อ่านและแก้ไขแบบก่อสร้างได้

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  –  เพศชาย / เพศหญิง วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. สาขาโยธา , งานระบบต่างๆ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

  –  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Project Management ได้ ใช้เขียนและแก้ไข Auto Cad ได้ ใช้เขียนและแก้ไข Sketch – up ได้

  –  มีประสบการณท์างด้านการคุมงานก่อสร้าง–โยธาและด้านการคุมงานก่อสร้าง–งานระบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  3. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเอกสาร   จำนวน 1 อัตรา

   

  อัตราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

   

  รายละเอียดงาน

  จัดให้มีหรือควบคุมติดตามงานเอกสารต่าง ๆ ทั้งในส่วนของแบบก่อสร้าง งานขออนุญาตต่าง ๆ งานรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบ

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  –  เพศชาย / เพศหญิง วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี อ่าน เขียน ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

  –  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Package ได้ โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel, และ Power Point

  – มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการโครงงานต่าง ๆ

   

  สวัสดิการ

  โบนัสประจำปี , กองทุนประกันสังคม , เงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดฟอร์มพนักงาน, บ้านพักอาศัย,  ค่าเล่าเรียนบุตร

   

  ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ The Racquet Club ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ พร้อมเอกสารการสมัครงาน

  –  สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

  –  สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

  –  สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  บริษัท อมรและบุตร จากัด
  คุณเนตรทราย ตื้อยศ หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 

  โทรศัพท์ : 02-714-7211, 02-714-7200 ต่อ 7411