TENNIS

TENNIS

 

7 Tennis courts (indoor)    สนามเทนนิส 7 สนาม (ในร่ม)

Open daily 06.00 – 23.00

TRAINING PROGRAM

Kids Tennis Lessons  อัตราค่าบริการสอนเทนนิสสำหรับเด็ก

*เรียนที่ห้อง Racquet ball

Adults Tennis Lessons  อัตราค่าบริการสอนเทนนิสสำหรับผู้ใหญ่

MEET THE COACHES

Sopon.png

SOPON - Mr.Sopon B.

Por_v.png

POR- Mr.Vittaya P.

Aek.png

AEK - Mr.Sittisak P.

Sang.png

SANG - Mr.Sangchai K.

IMG_3567.heic

Dee - Mr. Sorapon I.

Meng.png

MENG- Mr.Somsakul S.

Bie.png

BIE - Mr.Mitbuncha T.

Sawai.png

SAWAI - Mr.Sawai C

Pon.png

PON - Mr.Sopon S.

Tie.png

TIE - Mr.Surachai L.

Boss.png

Boss - Mr.Rapeephat W.

Boon.png

BOON - Mr.Somboon V.

IMG_3559.heic

Sil - Mr.Sangsil P.

IMG_3562.heic

Art - Mr. Prayuk S.